رئیس دفتر نمایندگی سازمان حج در عراق: یک میلیون و 400 هزار زائر ایرانی وارد عراق شدند » 636731178044318236