درخواست مطالبه مبلغ چک بدون طی مراحل دادرسی (( قانون جدید صدور چک ))


درخواست مطالبه مبلغ چک بدون طی مراحل دادرسی

 درخواست مطالبه مبلغ چک بدون طی مراحل دادرسی 
درخواست مطالبه مبلغ چک بدون طی مراحل دادرسی(بر اساس قانون جدید چک مصوب آذر 1397)1- درخواست صدور اجراییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و امکان مطالبه مبلغ چک و حق­ الوکاله وکیل2- ارسال به دادگاه صالح و سپس صدور اجرائیه و الزام خوانده به پرداخت محکوم به، ظرف مدت ده روز (ماده 23 قانون چک)3- ضمانت عدم پرداخت، ماده 3 و 19 ق.ن.ا.م.م به ترتیب مواردی چون بازداشت محکوم علیه و توقیف اموال وی خواهد بود.نکته: در صورتی امکان بهره­ مندی از مراتب فوق برای دارنده چک است که چک حائز شرایط ذیل باشد:الف) در متن چک، دریافت و برداشت چک منوط به تحقق شرط یا شروطی نباشد.ب) چک ضمانتی یا تضمین تعهد یا معامله­ای نباشد.ج) گواهی عدم پرداخت به دلایلی چون خیانت در امانت، جعل، سرقت، مفقودی چک و .. از سویِ ذینفع صادر نشده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *