نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت در حال نمایش است.

 نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت در حال نمایش است.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

منبع:میزان

#صبای عدالت اریانا

#saaok