تاریخ عید فطر ۱۴۰۰ به شمسی و قمری

تاریخ دقیق عید فطر سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰

۱ شوال ۱۴۴۲

۱۳ می ۲۰۲۱

در فرهنگ اسلامى اولین روز ماه شوال به عنوان عید فطر و جشن بازگشت به فطرت معین شده است.

ملاک عید فطر بودن در واقع استهلال ماه شعبان است که مراجع تقلید نظرات مختلفی در این باره دارند.