سرپرست گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)  گفت: بعد از بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران حدود ٣ هزار ۵٠٠ اظهار نامه تنظیم شده و کار تعداد ١٠٠٠ اظهارنامه انجام و توسط اموال تملیکی تحویل گرفته شده است.

خبرگزاری میزان – علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱  برای بررسی روند نگهداری و ترخیص کالاها از انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی(ره) بازدید به‌عمل آورد.

در ابتدا رئیس کل دادگستری استان تهران از محل نگهداری مواد اولیه دارویی بازدید کرد و زمان ترخیص کالاها از گمرک از بدو ورود را مورد بررسی قرار داد و در عین حال بر ضرورت کوتاه‌سازی فرایندها و تشریفات به‌منظور تسریع در روند تعیین تکلیف کالاها و اقلام موجود در انبارها تاکید کرد.

القاصی ضمن ارزیابی میدانی میزان کالاهای متروکه و بررسی مدت ماندگاری این اقلام در انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی(ره)، ضرورت جداسازی این کالاها با سایر اقلام را یادآور شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان این بازدید با کالاهایی مواجه شد که طبق ادعای نماینده گمرک به سازمان اموال تملیکی اعلام شده بودند در حالی که نماینده سازمان اموال تملیکی مدعی بود که گمرک کالاهای یاد شده را به این سازمان اعلام نکرده است.

وی در همین زمینه ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیکی را مورد تاکید قرار داد و در عین حال نقش فرایندهای تشریفاتی و زمان‌بر اداری میان دستگاه‌ها و در بروز اطاله به‌منظور تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرک را مورد اشاره قرار داد.

۵ روز پس از بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، ابوالفضل اکبرپور مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) در نشستی بر سرعت گیری تنظیم اظهارنامه‌ها با ورود دستگاه قضا خبر داد و عنوان کرد: بعد از این بازدید از حدود ٣ هزار ۵٠٠ اظهار نامه تنظیم شده کار تعداد ١٠٠٠ اظهارنامه انجام و توسط اموال تملیکی تحویل گرفته شده است.

سرپرست گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)  گفت: بعد از بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران حدود ٢ هزار و ۵٠٠ قبض انبار مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تحویل داده شده است و از روز شنبه مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ همکاران دستگاه قضا برای پیگیری امور در گمرک مستقر شدند تا طی ١۵ روز آینده تمام کالاهای مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تحویل این ستاد شود.

طبق اعلام اکبرپور، پس از ورود دستگاه قضایی به موضوع کالاهای متروکه در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) تعداد اظهار نامه‌های کالاهای متروکه به ٣٨ هزار فقره رسیده که سازمان اموال تملیکی ٢۶ هزار اظهارنامه را تحویل گرفته و همچنین ١٢ هزار فقره اظهارنامه دیگر آماده تحویل است.

گزارش های میدانی میزان از گمرک فرودگاه امام (ره) بعد از گذشت چند روز از بازدید رئیس دادگستری استان تهران از انبارهای این گمرک حاکی از آن است که تخلیه انبارهای مربوط به کالاهای متروکه با ورود دستگاه قضا به موضوع سرعت گرفته و برخی از انبارها طی چند روز خالی از کالا شده است و تعیین تکلیف کالاهای دیگر نیز به سرعت درحال انجام است.

منیع:میزان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.