برچسب: ارایه پیشنهادات

بازخوانی : فراخوان رئیس قوه قضائیه در خصوص مشارکت‌جویی از مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضایی

در صفحات آیت الله رئیسی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد فراخوان رئیس قوه قضائیه در خصوص مشارکت‌جویی از مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضایی منتشر شد. فراخوان آیت…