برچسب: تجویز اعاده دادرسی

دیوان عالی کشور با درخواست طبری مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در دو مورد از عناوین اتهامی اجازه رسیدگی مجدد را داده است

اطلاعیه روابط عمومی دیوان عالی کشور درباره پرونده اکبر طبری؛  سایر محکومیت‌های وی تجویز اعاده دادرسی نشده و باقی است   روابط عمومی دیوان عالی کشور ضمن تکذیب خبر منتشره…