برچسب: حقوق بشر

رئیس قوه قضاییه: کسانیکه امروز داعیه حقوق انسان را دارند بزرگترین ضایع کنندگان حقوق انسان و بشریت هستند/ظریف: حقوق بشر برای ما اصالت ذاتی دارد و یک ابزار نیست

همایش بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی همایش بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی با حضور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در حال برگزاری است.…