برچسب: دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران

سومین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی قاضی مسعودی مقام: تحصیل مال نامشروع مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است/ مباحث حاشیه‌ای کمکی به رسیدگی‌ها نمی‌کند

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به…