برچسب: رئیس قوه قضاییه

اقدامی نو و هوشمندانه از سوی ریاست قوه قضاییه : پذیرش مستقیم شکایات مردم از سوی دادسراها و دادگاهها

بخشنامه «الزام دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» ابلاغ شد بخشنامه «الزام دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» از سوی…