برچسب: رییس بانک مرکزی

امکان پاس کردن چک از طریق موجودی در بانک‌های مختلف تا دی ماه امسال/ اتصال چک به خودپردازها تا پایان سال ۱۴۰۰ 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: استفاده از موجودی افراد در بانک‌های مختلف برای پاس کردن چک موضوع مهمی است که تا به حال اجرایی نشده و امیدواریم دی ماه امسال…