برچسب: رییس جمهور

تحلیلی بر وقایع روز ایران به قلم : سید روح لله اسحاقی/ حقوقدان و دکتر اسدلله پازوکیان

رییس جمهوری اسلامی ایران در سفر مهم دیپلماتیک است ، مجمع سالانه سازمان ملل در نیویورک . آنهم در حساسترین روزهای سرزمینم ایران که شدیداً به توافق سازنده با دنیا…