برچسب: رییس دادگستری تهران

یک چهارم کاهش میزان موجودی پرونده‌های قضایی در کل کشور متعلق به دادگستری تهران است.

رییس کل دادگستری استان تهران،گفت: یک چهارم کاهش میزان موجودی پرونده‌های قضایی در کل کشور متعلق به دادگستری تهران بوده و آمار عملکرد موجود از نظر کمی و عملی قابل…