برچسب: سران سه قوه

مسولین محترم کشور : یک سامانه ثبت ایرادات ومعایب سیستم های اداری کشور  ( اعم از : قوه مجریه ، قضاییه ، مقننه و همه نهادهای ، سازمانهای دولتی و…