برچسب: سلام فرمانده

سلام فرمانده باطل‌السحر مارپیچ سکوت / حسین شریعتمداری

مدیرمسؤول روزنامه کیهان در یادداشتی تحت عنوان «سلام فرمانده باطل‌السحر مارپیچ سکوت» نوشت: چرا نباید پرچم باورها و هویت اسلامی و انقلابی خود را بی‌وقفه برافراشته نگاه داریم؟! باطل‌السحر ترفند…