برچسب: مقاله

کیفر زدایی از جرایم کسب و کار

کیفر زدایی از جرایم کسب و کار نویسنده:مجتبی جعفریمنبع:حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴ کلید واژه ها: سرمایه گذاریکسب و کارجرم زداییکیفرکیفرزداییحوزه های تخصصی:حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر…