برچسب: پازوکییان اسدلله

مدل سازی از آموزه های مکتب ،امام ششم، در خنثی سازی تفکرات الحادی / به مناسبت شهادت حضرت صادق (ع) ، رییس مذهب جعفری

  ششمین اختر تابناک ،آسمان امامت و ولایت ،حضرت امام جعفر صادق (ع) ،واضع عنوانی است که در یک دلالت ،تعیینی،(به تعبیر قاطبه علمای مسلمان و شیعی) ،از ایشان به…