برچسب: 13 آبان

روایت استکبارستیزی یک ملت/ برگزاری مراسم روز ملی« مبارزه با استکبار جهانی» در ایران اسلامی

امروز همزمان با تهران، راهیپمایی بزرگ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ۱۰۰۰ شهر ایران اسلامی با حضور پرشور آحاد مردم بویژه جوانان و نوجوانان آغاز شد.   امروز…